12. Elállási jog gyakorlásáról

Elállási jog

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A Vásárló 14 napon belül bármikor jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton az info@parokashop.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) árát, ideértve az alap szállítási költséget is. Elállás esetén a vállalkozás nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak az alap fuvarozási díjat.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy nem igazoltad, hogy azt visszaküldted: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Köteles vagy számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül visszajuttatni az árut. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Forrás: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Pénzvisszafizetési és cseregarancia

A Vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül élhet elállási jogával vagy kérheti a termék kicserélését. Ha cserét szeretnél, a cserébe kalkuláld bele az újabb szállítási időt és szállítási költséget. Amennyiben élni szeretnél elállási jogoddal, első lépésként jelezd az info@parokashop.hu emailen.

Az elállási joggal élő Vásárlónak kötelessége saját költségén visszajuttatni a terméket az eladónak. (A termék visszaszállításához ajánljuk https://furgefutar.hu futárt.) A Vásárló nem kötelezheti az eladót a visszaszállítási díj kifizetésére, ez minden esetben a Vásárlót terheli, kivéve, ha a termék bizonyíthatóan gyári hibás. Utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni!

A visszaküldött, hiánytalan, kifogástalan állapotú termék árát és a szállítás árát a visszaszolgáltatástól mihamarabb, de legkésőbb 14 napon belül visszaküldjük a Vásárló által megadott bankszámlára. Nem illeti meg az elállás joga a Vásárlót a már használt és kibontott kozmetikumok, ápolószerek, már személyhez igazított termékek esetében.

Sok esetben haj csomókkal, elhullott emberi bőr maradványokkal teli turbánt, parókát, gubancos parókát, póthajakat, megrongált, hiányos terméket kapunk vissza. Senki sem örülne, ha ilyen állapotú újracsomagolt terméket kapna. A visszaküldött termékeket higiéniai okokból fertőtlenítjük, tisztítjuk, ennek költségeit a Vásárló viseli, esetleg kártérítésre kötelezett vagy egyáltalán nem érvényesítheti az elállási jogát. Kiemelten ügyelj a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a tisztítási költségen felül a Vásárlót terheli!

A visszaküldött csomagok kibontását és a termék vizsgálatát az esetleges félreértések elkerülése végett kizárólag saját részünkre fényképekkel és videóval rögzítjük. Az ügylet lebonyolítása után ezeket az adatokat nem őrizzük, megsemmisítésre kerülnek.

14. Elállási nyilatkozatminta

(A szerződéstől való elállási szándék esetén másold/küldd az @parokashop.hu email címre)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Termék név:
Átvétel időpontja:
A vásárló neve:
A vásárló címe:
A vásárló bankszámlaszáma:
A vásárló aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges): ______________________________

Dátum